Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: CÔNG TY SANH NHUẬN

- Điện thoại: 0945.298.238

- Email: hybao@yahoo.com.vn

- Website: http://thangtaihang.vn/

- Thời gian làm việc: 24/24

(Xem trên bản đồ)